Visie

Wij zijn een school waar:

  • de leerlingen zelfontdekkend en ontwerpend leren en we inspelen op de actualiteit.
  • de leerlingen zich in brede zin ontwikkelen door deel te nemen aan culturele activiteiten en verschillende projecten.
  • de leerlingen leren in een uitdagende lesomgeving. 
  • de leerlingen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van hun eigen leerproces.
  • een goed pedagogisch klimaat heerst waardoor de leerlingen zich veilig voelen.
  • leerlingen met plezier naar school gaan omdat we de leerlingen serieus nemen.
  • leerlingen leren samenwerken.
  • op individueel en op groepsniveau doelen worden gesteld.
  • leerlingen leren een zelfstandige leerhouding te ontwikkelen.
  • de meerbegaafden uitdagende leerstof krijgen en er extra zorg is voor minderbegaafden.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden